88-160 Janikowo

ul. Przemysłowa 33

 

NIP: 556-270-86-00

 

tel./fax: 48 52 35 13 622

LOGO HOFFMANN TRANSPORT
FB HOFFMANN TRANSPORT
ISO

ISO 9001:2008


Mając na celu stałe umacnianie pozycji rynkowej HOFFMANN TRANSPORT w zakresie przewozów materiałów sypkich, postawiliśmy na system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008, który zintegrowany został z systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP i standardem paszowym GMP+ B.4.1Ustaloną Politykę Jakości pragniemy realizować poprzez:

 • stałe, systematyczne doskonalenie oferowanych usług transportowych,

 • ciągłe doskonalenie realizowanych procesów mające na celu podnoszenie bezpieczeństwa zdrowotnego powierzonych artykułów spożywczych w procesie mycia i realizacji przewozów,

 • dbałość o fachowość i kompetencje pracowników poprzez stały planowy system szkoleń,

 • terminowe i bezpieczne wykonywanie przewozów,

 HOFFMANN TRANSPORT – Transport Materiałów Sypkich to:

 • jakość,

 • bezpieczeństwo,

 • solidność, dokładność i terminowość w wykonywanych przewozów.

Realizując przyjętą Politykę Jakości zobowiązujemy się stale doskonalić system zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.

GMP

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego pasz będących istotnym elementem łańcucha żywnościowego wdrożyliśmy i stosujemy system oparty na standardach GMP+. System dotyczy całego przedsiębiorstwa i zapewnia wysoki poziom usług transportowych, przyczyniając się do zaspakajania potrzeb klientów oraz spełnienia obowiązujących wymagań prawnych.Wdrożony system opiera się na następujących wymaganiach:

 • GMP+ Standard B 4.1 Animal Feed Road Transport,

 • Codex Alimentarius,

 • polskiego i unijnego ustawodawstwa w zakresie higieny artykułów żywnościowych oraz środków żywienia zwierząt.

HACCP

HACCP / GMP / GHP

 

Działalność związaną z transportem artykułów żywnościowych objęliśmy systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP zgodnym z wymaganiami Codex Alimentarius. Przestrzeganie opracowanych i wdrożonych wymagań powyższego systemu przez naszych pracowników jest gwarantem bezpieczeństwa żywnościowego transportowanych produktów.

U podstaw systemu HACCP leżą przyjęte przez naszą firmę zasady Dobrych Praktyk Produkcyjnych (GMP) i Higienicznych (GHP), związane z następującymi aspektami:

 • budynki, pomieszczenia i otoczenie firmy,

 • sposób transportu żywności,

 • nadzorowanie taboru oraz pozostałych maszyn i urządzeń,

 • procesy mycia i dezynfekcji,

 • szkolenia i higiena personelu,

 • gospodarka wodno – ściekowa,

 • postępowanie z odpadami.

Powyższe systemy zastały udokumentowane, a z prowadzonych działań prowadzone są regularne zapisy. Struktura dokumentacji oraz sposób prowadzenia zapisów zapewniają pełną identyfikowalność świadczonych przez nas usług. Opracowane i wdrożone założenia obejmują krajowe i europejskie wymagania prawne dotyczące transportu żywności.

GMP +

SQAS

 

W trosce o transparentność naszych działań związanych z transportem środków chemicznych poddaliśmy się dobrowolnej i niezależnej ocenie bezpieczeństwa i jakości SQAS. Autorem i koordynatorem tego programu jest Europejska Izba Przemysłu Chemicznego (CEFIC), natomiast jego celem jest promocja standardów i procedur postępowania, które oprócz efektywności ekonomicznej kładą nacisk na aspekt społeczny i środowiskowy.System SQAS obejmuje m.in. następujące obszary naszej działalności:

 • zarządzanie firmą,

 • bezpieczeństwo,

 • ochrona zdrowia,

 • środowisko naturalne,

 • infrastruktura,

 • aspekty operacyjne,

 • jakość realizowanych usług.

Wdrożenie systemu SQAS jest informacją dla naszych klientów, że spełniamy międzynarodowe standardy bezpieczeństwa pracowników, otoczenia oraz środowiska naturalnego, przez co współpraca z nami obarczona jest minimalnym ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa transportu materiałów chemicznych.

SQAS
SILOSY

Certyfikaty

Posiadamy również system zarządzania jakością 

ISO 9001:2008, GMP, HACCP oraz SQAS. Pojazdy w naszej firmie objęte są monitoringiem GPS, który  umożliwia między innymi dokładniejsze planowanie oraz weryfikację wizyt u klienta. Każde auto wyposażone jest w skaner oraz nowoczesny komunikator dzięki któremu istnieje możliwość przesyłania dokumentów rozładunkowych już 5 minut po rozładunku towaru u klienta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGO HOFFMANN TRANSPORT

Operacja Clean Sweep

 

Jesteśmy, również uczestnikami OCS (Operation Clean Sweep) - programu zarządzania produktem prowadzonym przez Oddział Tworzyw Sztucznych i Stowarzyszenie Przemysłu Tworzyw Sztucznych Amerykańskiej Rady Chemii (PLASTICS)

 

 

Celem kampanii jest: pomóc każdej operacji zajmującej się obróbką żywicy z tworzyw sztucznych we wdrożeniu dobrych praktyk w zakresie utrzymania czystości i powstrzymywania granulek, płatków i proszku, aby osiągnąć zerową utratę granulek, płatków i proszku. OCS jest prowadzone w tysiącach zakładów na całym świecie, a wszystkie przyczyniają się do ochrony środowiska.

 

Utrata pelletu, płatków i proszku ma wiele negatywnych skutków dla poszczególnych firm, całej branży tworzyw sztucznych i środowiska.

Lista uczestników dostępna jest na stronie: http://www.opcleansweep.eu/partners/

 

 

CL