SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr KRS: 0000349298
NIP: PL5562708600
Wysokość kapitału zakładowego: 9.258.400,00 zł

Mariusz Kucharski

Kierownik transportu i spedycji

Tel: +48 605 901 641
E-mail: mariusz.kucharski@hoffmanntransport.pl

Łukasz Strzyżewski

Dział handlowy

Tel: +48 605 305 519
E-mail: lukasz.strzyzewski@hoffmanntransport.pl

Łukasz Peizert

Dział podwykonawców

Tel: +48 605 207 215
E-mail: lukasz.peizert@hoffmanntransport.pl

Dorota Powałowska

Dział księgowości

Tel: +48 723 679 015
E-mail: dorota.powalowska@hoffmanntransport.pl

Barbara Piekut

Dział kadr

Tel: +48 523 582 547
E-mail: barbara.piekut@hoffmanntransport.pl

Maciej Śmigowski

Serwis/warsztat/myjnia

Tel: +48 605 901 637
E-mail: maciej.smigowski@hoffmanntransport.pl

ZAPYTAJ O WYCENĘ

Transport Przeładunek Magazynowanie